Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Absolutorium dla Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej przegłosowane jednomyślnie!

  • 10-06-2020
  • Autor: Artur Lawrenc
  • drukuj
Dziś w Urzędzie Miejskim w Otyniu odbyło się jedno z najważniejszych w ciągu roku posiedzeń Rady Miejskiej. W programie obrad znalazło się m.in. przyjęcie Raportu o Stanie Gminy za rok 2019, udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za wykonanie budżetu oraz zwieńczająca to wszystko uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
 
Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie nad Raportem, dlatego dokument został tylko pokrótce zreferowany przez Sekretarz Gminy Halinę Malczewską. Głos zabrała Marta Szczotka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która powiedziała, że kierunek rozwoju, jaki obrała Gmina Otyń, jest doceniany na zewnątrz i nierzadko stawiany za wzór.
 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 przedstawiła Skarbnik Krystyna Nadolska.
Mimo planowanego deficytu rok 2019 zamknął się ponad 4-milionową nadwyżką budżetową, a planowane dochody zrealizowano w 104 procentach. Przy tym nie zaciągnięto żadnego nowego kredytu.
 
- Był to rok efektywnej pracy, co przełożyło się na wynik budżetu. Realizowaliśmy zadania w sposób racjonalny, dbając o to, by były wykonane prawidłowo, ale i oszczędnie. Pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne, aby nie angażować dochodów własnych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Opieką i wsparciem otaczamy najmłodszych i najstarszych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w powiecie, która posiada żłobek i przedszkole publiczne oraz prowadzi dom dziennego pobytu dla osób starszych. Tym samym poprawił się komfort życia lokalnej społeczności – mówiła Burmistrz B. Wróblewska.
 
Sprawozdanie finansowe zostało przez Radę przegłosowane jednomyślnie, podobnie jak chwilę później wniosek o udzielenie absolutorium, który był rekomendowany zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak i przez RIO.
 
- To absolutorium jest dla nas wszystkich. Bez was jednogłośnie by tego nie było – powiedziała Burmistrz, która podziękowała: Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, kierownikom, dyrektorom i pozostałym pracownikom Urzędu i jednostek podległych, Radzie Miejskiej, Sołtysom i Radom Sołeckim i mieszkańcom całej Gminy.
 
- Chcę też podziękować instytucjom, które nas wspierają finansowo – Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi i Marszałek Województwa Elżbiecie Polak. Dziękuję też Zarządowi Powiatu – podkreślała B. Wróblewska.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis RolnyBaner: Kolej na rower