Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXXIII sesji Rady Miejskiej Otyń, odbędą się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.      
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie gminy Otyń za 2020 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2020 r.
 
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum  zaufania.
 
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń   za 2020 rok:
 
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu 
        z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia;
b) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń 
         za 2020 rok.
 
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok:
 
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium 
 z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
 
b) Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.        
 
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
 
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
 
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niedoradz. 
 
17. Wolne wnioski i informacje. 
 
18. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI, XXXII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
19. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
      Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl