Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XXXV Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 12-08-2021
  • Autor: Administrator
  • drukuj
XXXV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w 17 sierpnia  2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. 
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026. 
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia pomiędzy  Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie  objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie określenia  zasad dotyczących kierowania osób z terenu Gminy Otyń do uczestnictwa  w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Otyń.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zasad i trybu przyznawania  stypendiów Burmistrza Otynia  dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Otyń.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl