Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 30 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
- informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami
- informacja o złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy  oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2021 rok.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie ustalenia  wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania  nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bobrowniki.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania  nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Otyń.
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
15. Zamknięcie XXXVIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl