Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 13-12-2021
  • Autor: admin
  • drukuj
XXXIX sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 16 grudnia  2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Otyń: 
   1) przedstawienie projektu budżetu, 
   2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały oraz odczytanie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
   3) odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
   4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych  Rady Miejskiej Otyń,
   5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie  uwzględnionych w projekcie budżetu,
   6) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
   7) dyskusja nad projektem budżetu,
   8) głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
   9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych 
    Przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
  10) głosowanie uchwały.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 – 2025: 
  1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 –2025,
  2) odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
  3) głosowanie uchwały.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI.52.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Lipowej w Otyniu.
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
14. Zamknięcie XXXIX  Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl