Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XLV Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 13-05-2022
  • Autor: admin
  • drukuj
XLV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w 19 maja 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2022 rok.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Nowosolskiego  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału  powiatu nowosolskiego    i  zielonogórskiego – budowa odcinka  Otyń – Zielona Góra”.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miejscowości Niedoradz.  
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  miejscowości  Niedoradz.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie ustalenia  stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany  uchwały Nr XXX.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie  wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  z tytułu korzystania  ze Żłobka „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Modrzyca.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Bobrowniki.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Niedoradz.
19. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Zakęcie.
20. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Konradowo.
21. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Ługi.
22. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Czasław.
23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Przyjęcie protokołu z obrad  XLII, XLIII, XLIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
25. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl