Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XLVII Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 27-06-2022
  • Autor: admin
  • drukuj
Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 30 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Otyń.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego we wsi Ługi.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zakęcie.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2022/2023. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Przyjęcie protokołu z obrad  XLVI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
18. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl