Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

LVII sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 03-03-2023
  • Autor: admin
  • drukuj
Obrady LVII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 9 marca 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Otyń.
5. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 -2027.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Otyń.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niedoradz.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Otyń.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Modrzyca.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 2 lat.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmian uchwale Nr XX.16.2016  Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r w sprawie określenia szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek  w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia  kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu   „ Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2023 rok.
19. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Otyń na 2023 rok.
20. Przyjęcie harmonogramu spotkań komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2023 rok.
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Przyjęcie protokołu z obrad  LIV,LV, LVI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
23. Zamknięcie LVII Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Posiedzenie komisji odbędzie się w 7 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl