Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

LIX sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady LIX sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 31 maja 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2022 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 -2027.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Niedoradzu, Ługach, Konradowie i Zakęciu.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek nr  229/6,229/8,231/2 w obrębie Ługi, gmina Otyń.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Otyń   w 2023r.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora zabytków.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2023 -2026.
16. Raport o stanie gminy Otyń za 2022 r.
17. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2022 r.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń za  2022 rok:
  a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia;
  b. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń za 2022 rok.
20. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2022 rok:
  a. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
  b. Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Przyjęcie protokołu z obrad  LVII, LVIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
23. Zamknięcie LIX Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Smolicz
 
 
Posiedzenie komisji odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 14.00.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP