Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursach dożynkowych

  • 03-08-2023
  • Autor: admin
  • drukuj
Podczas Dożynek Gminnych 2023 rozstrzygnięte zostaną dwa konkursy: na najpiękniejszy kosz oraz najładniejsze stoisko dożynkowe
 
 
Regulamin Gminnego Konkursu na najładniejszy kosz dożynkowy Dożynki Gminne Otyń 2023
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Otyniu i Gminne Centrum Kultury w Otyniu 
II. ADRESACI KONKURSU 
1. Adresatami konkursu są sołectwa Gminy Otyń (sołtys, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i osoby prywatne).  
III. CEL KONKURSU 
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi. 
2. Prezentacja płodów rolnych w postaci kosza dożynkowego. 
3. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów. 
4. Promocja walorów gminy. 
5. Integracja mieszkańców. 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, przedstawiciele form organizacyjnych wskazanych w pkt. II ppkt. 1 niniejszego regulaminu. 
2. Konkurs polega na wykonaniu w sołectwie kosza dożynkowego do zaprezentowania podczas Dożynek Gminnych w Otyniu 26 sierpnia 2023 roku.
3. Dekoracja i wypełnienie kosza powinny być wykonane z różnych materiałów, jak warzywa, zboża, kwiaty, rośliny, zioła itp. płody rolne. 
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wykonane w dniach 14-18 sierpnia 2023 r. do Gminnego Centrum Kultury, ul. Dworcowa 1,  67-106 Otyń lub telefonicznie pod numerem 68 355 06 01 oraz dostarczenie kosza na Gminne Dożynki. 
5. Komisja Konkursowa będzie oceniała kosze podczas  Gminnych Dożynek 26 sierpnia 2023 roku.  
V. OCENA KONKURSOWA 
1. Kryteria oceny: 
• Materiały użyte do wykonania dekoracji: preferowane są materiały naturalne tj. kłosy zboża, słoma, warzywa, owoce, kwiaty naturalne żywe lub suche, drewno, produkty mleczarskie, piekarnicze itp. 
• Wygląd zewnętrzny: technika, estetyczne wykonanie, kompozycja itp. 
• Wzorowanie się na tradycjach ludowych. 
• Oryginalność pomysłu i wkład pracy. 
2. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową specjalnie powołaną przez Burmistrza Otynia Barbarę Wróblewską. 
VI. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA 
1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody za miejsca od 1. do 3. Dla pozostałych uczestników konkursu zajmujących kolejne miejsca przyznaje się wyróżnienia. 
2. Komisja konkursowa może przyznać równorzędne nagrody. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 r. podczas Gminnych Dożynek w miejscu uroczystości dożynkowych. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez uczestników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 355 06 01 lub Krzysztof Gąsior 502358922.
 
Regulamin Gminnego Konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe Dożynki Gminne Otyń 2023
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Otyniu i Gminne Centrum Kultury w Otyniu 
II. ADRESACI KONKURSU 
1. Adresatami konkursu są sołectwa Gminy Otyń (sołtys, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i osoby prywatne).  
III. CEL KONKURSU 
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi. 
2. Prezentacja płodów rolnych w postaci stoiska dożynkowego. 
3. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów. 
4. Promocja walorów gminy. 
5. Integracja mieszkańców. 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, przedstawiciele form organizacyjnych wskazanych w pkt. II ppkt. 1 niniejszego regulaminu. 
2. Konkurs polega na wystawieniu stoiska podczas Dożynek Gminnych w Otyniu 26 sierpnia 2023 roku.
3. Dekoracja stoiska powinna być wykonana z różnych materiałów nawiązujących do charakteru wydarzenia, tj. celebrowania święta plonów.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wykonane w dniach 14-18 sierpnia 2023 r. do Gminnego Centrum Kultury, ul. Dworcowa 1,  67-106 Otyń lub telefonicznie pod numerem 68 355 06 01 oraz wystawienie stoiska na Gminnych Dożynkach. 
5. Komisja Konkursowa będzie oceniała stoiska podczas  Gminnych Dożynek 26 sierpnia 2023 roku.  
V. OCENA KONKURSOWA 
1. Kryteria oceny: 
• Materiały użyte do wykonania dekoracji nawiązującej do charakteru wydarzenia. 
• Wygląd zewnętrzny: technika, estetyczne wykonanie, kompozycja itp. 
• Wzorowanie się na tradycjach ludowych. 
• Oryginalność pomysłu i wkład pracy. 
2. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową specjalnie powołaną przez Burmistrza Otynia Barbarę Wróblewską. 
VI. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA 
1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody za miejsca od 1. do 3. Dla pozostałych uczestników konkursu zajmujących kolejne miejsca przyznaje się wyróżnienia. 
2. Komisja konkursowa może przyznać równorzędne nagrody. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 r. podczas Gminnych Dożynek w miejscu uroczystości dożynkowych. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez uczestników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 355 06 01 lub Krzysztof Gąsior 502358922.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP