Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

LXI sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  LXI sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LXI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  Gminy Otyń na rok 2023.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 -2027.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia  Wzgórza Dalkowskie.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wysokości
opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  z tytułu korzystania ze Żłobka „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy Domowej.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Otynia.
15.  Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad  LX  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
17. Zamknięcie LXI Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          Aneta Smolicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP