Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  • 25-09-2023
  • Autor: admin
  • drukuj
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.   
 
Burmistrz Otynia działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r.,poz. 40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), oraz § 4 pkt 1, uchwały Nr L/67/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   ( Dz. Urz. Woj. Lub. z  2011 r. Nr 2, poz. 73)
 
ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.   
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, stanowiący załącznik do  niniejszego Zarządzenia.
2. Prawo do udziału w konsultacjach mają podmioty, do których działalności statutowej należy dziedzina podlegająca regulacji w projekcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
3. Konsultacje w formie pisemnej przeprowadzone będą w terminie od 26 września
2023 r. do 10 października 2023 r.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Otyniu ul. Rynek 1, 67-106 Otyń,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biurorg@otyn.pl lub sekretariat@otyn.pl,
c) za pośrednictwem fax-u na numer 68 355 94 01.
5. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otyniu pod adresem www.otyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 
Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska
 
 
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl