Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

LXIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

 
 
Obrady LXIV sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 27 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023. 
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 -2027.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zasad przyznawania diet  radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: określenia zasad  przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Otyń.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie nieruchomości przez Gminę Otyń.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Otyń.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Ługi.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: programu współpracy Gminy  Otyń 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: ustanowienia insygniów Gminy Otyń w postaci Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Otyń i Łańcucha Burmistrza Otynia oraz zasad ich używania.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Otyń na lata 2023 – 2030.
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Przyjęcie protokołu z obrad  LXII I LXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
20. Zamknięcie LXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
            Przewodnicząca Rady Miejskiej
          Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl