Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

 • 06-02-2024
 • Autor: admin
 • drukuj
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 
Podstawa prawna Programu
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej ”Ministrem”, na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym(Dz. U. z 2023 r., poz. 647,1407 i 1429) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.
 
Cel programu:
 1. poprawa jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia
  i funkcjonowania społecznego.
Kto może zostać uczestnikiem Programu:
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 Kto może zostać asystentem?
 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK,    fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem złożenia wypełnionego załącznika nr 4.
 
Kto nie może zostać asystentem?
 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające
  we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.
Na czym polegają usługi asystencji osobistej?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • Wsparciu Uczestnika Programu w czynnościach samoobsługowych w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • Wsparciu Uczestnika Programu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • Wsparciu Uczestnika Programu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • Wsparciu Uczestnika Programu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Kiedy asystent może świadczyć usługi?
 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.
 
Ważne!
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Asystent realizuje usługi na rzecz osoby z niepełnosprawnością zgodnie z jego decyzją lub decyzją opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby z niepełnosprawnością.
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
 
 Czas trwania programu
 • od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uwaga!
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział
w Programie
 
Załączniki do pobrania dla Uczestnika Programu:
 1. Karta zakresu czynności https://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1274
 2. Karta zgłoszenia https://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1275
 3. Klauzula Rodo Ministra https://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1276
 4. Oświadczenie o wyborze asystenta https://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1277
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych https://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1278

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl