Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

II sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady II sesji Rady Miejskiej Otyń Kadencji 2024-2029 odbędą się 14 maja 2024 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Otyń  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad II  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania  Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Handlu.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania Komisji Planu Budżetu i Finansów.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Finansów.
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024.
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń w 2024r.
23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Przyjęcie protokołu z obrad  LXX i I  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
25. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Otyń
/-/ Artur Mielczarek
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP