Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

IV Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady IV Sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 27 czerwca 2024 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej Otyń
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2023 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie gminy Otyń za 2023 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2023 r.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum  zaufania.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń za  2023 rok:
    1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia;
    2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń za 2023 rok.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2023 rok:
     1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
     2. Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy    Finansowej Gminy Otyń na lata 2024 -2028.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przyznania dotacji  dla Parafii p.w. Podwyższenia  Krzyża Świętego w Otyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  ( uchwała dotyczy Kościoła Parafialnego w Otyniu)
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przyznania dotacji  dla Parafii p.w. Podwyższenia  Krzyża Świętego w Otyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  ( uchwała dotyczy  Kościoła Parafialnego w Niedoradzu)
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Przyjęcie protokołu z obrad  I. II, III  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
19. Zamknięcie IV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Otyń
/-/ Artur Mielczarek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP