Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Zapraszamy na konsultacje społeczne

1 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się w naszym Urzędzie kolejne konsultacje społeczne dla mieszkańców Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Zapraszamy!
 

XLV Sesja Rady Miejskiej Otyń

 • 13-05-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
XLV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w 19 maja 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2022 rok.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Nowosolskiego  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału  powiatu nowosolskiego    i  zielonogórskiego – budowa odcinka  Otyń – Zielona Góra”.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miejscowości Niedoradz.  
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  miejscowości  Niedoradz.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie ustalenia  stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany  uchwały Nr XXX.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie  wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  z tytułu korzystania  ze Żłobka „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Modrzyca.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Bobrowniki.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Niedoradz.
19. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Zakęcie.
20. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Konradowo.
21. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Ługi.
22. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany statutu  sołectwa Czasław.
23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Przyjęcie protokołu z obrad  XLII, XLIII, XLIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
25. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          Aneta Smolicz
 
 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE OTYŃ Z DNIA 20.04.2022

 • 12-05-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem diagnozy do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) firma Kreatus sp. z o.o. przeprowadziła konsultacje społeczne w gminie Otyń. W spotkaniu, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury 20 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30, wzięło udział 12 osób (3 kobiety i 9 mężczyzn) reprezentujących poniższe instytucje:
 • Urząd Miejski w Otyniu
 • Rada Miejska Otyń
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu
 • Gminne Centrum Kultury w Otyniu
 • Urząd Miasta w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”
Informacja o planowanych konsultacjach została podana do publicznej wiadomości na 7 dni przed ich rozpoczęciem, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook), stron internetowych, oraz lokalnej prasy (Gazeta Lubuska).
 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
ZOSTAŁO TYLKO 1,5 MIESIĄCA!
Terminy:
 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Agro-Market24 zaprasza! Znajdź klienta! Kupuj bez pośredników!

 • 29-04-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
Serwis Agro-Market24.pl został stworzony przez Fundację Wsparcia Producentów Rolnych, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców swoich produktów. Zachęca również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio u rolników. W ten sposób wraz z użytkownikami i klientami wspiera polskie rolnictwo. Fundacja nie czerpie korzyści majątkowych związanych z portalem, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 
Więcej na stronie: https://agro-market24.pl 

XLIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

 • 19-04-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
XLIV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2022 rok.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Nowosolskiego na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję:  Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa   w nowym śladzie  DP nr 1050F wraz z budową  przyległego układu  drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo – drogowych  na linii kolejowej nr 273 – kat. C  w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C  w km 135,529  i kat. D  w km 135,753 w  Konradowie,  w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
6. Zamknięcie XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 

Zapraszamy na konsultację "Diagnoza strategiczna do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego"

 • 15-04-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
Prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto zaprasza na spotkanie konsultacyjne w procesie przygotowania Diagnozy strategicznej do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)
W programie:
• Zaprezentowanie wniosków z dokumentów strategicznych
• Praca warsztatowa na temat problemów i deficytów oraz potrzeb i potencjałów obszaru dotycząca wybranych zagadnień (rynek pracy i gospodarka, nauka i edukacja, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, transport i komunikacja, tożsamość lokalna, aktywność społeczna mieszkańców)
ℹ️ TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI: środa 20 kwietnia, godz. 13.30 w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu przy ul. Chrobrego 18.

Protokoły z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: Zakęcia, Niedoradza, Modrzycy, Ługów, Konradowa, Czasławia i Bobrownik w zakresie projektu zmiany statutu sołectwa

 • 14-04-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
Protokoły z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: Zakęcia, Niedoradza, Modrzycy, Ługów, Konradowa, Czasławia i Bobrownik w zakresie projektu zmiany statutu sołectwa znajdują się pod adresem:

XLIII Sesja Rady Miejskiej Otyń

 • 28-03-2022
 • Autor: admin
 • drukuj
Obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się 29 marca 2022 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu. 
 
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2022r.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu  Państwa na rzecz Gminy Otyń.
8.   Zamknięcie XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                           /-/ Aneta Smolicz

Ogłoszenie o konsultacjach

Informujemy, że na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone są ogłoszenia dotyczące konsultacji społecznych w zakresie zmiany statusu sołectw.
 
1 2 3 4 5 6 ... 22

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl