Pozostałe aktualności

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Otyń ws. rekultywacji dawnego wysypiska w Bobrownikach

  • 17-02-2021
  • Autor: Artur Lawrenc
Szanowni mieszkańcy Bobrownik,
 
w związku z deklaracjami Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej o możliwości spotkania się z organami, które wydały decyzje dotyczące rekultywacji dawnego składowiska oraz kontrolują prace związane z rekultywacją, zwołujemy Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej Otyń.
 
Jako Gmina Otyń nie mamy podstawy prawnej do ograniczenia inwestorowi dostępu do gruntów Skarbu Państwa, gdzie ma zostać dokończona rekultywacja. Od początku zgłaszamy uwagi, piszemy odwołania, ale nie są one wiążące, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem ani Burmistrz Otynia, ani Gmina Otyń nie są stroną postępowania.
 
W trwających warunkach epidemicznych obostrzeń nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego, dlatego zwoływana jest Sesja, w której mogą wziąć udział wyłącznie osoby wypełniające w ten sposób swoje obowiązki służbowe i zawodowe, dlatego Was, mieszkańców Bobrownik, reprezentować mogą Wasi przedstawiciele – Radni Izabela Flasińska i Robert Kowalewicz oraz Sołtys Weronika Poryszko.
 
W związku z tym prosimy Was o przekazanie swoich pytań i uwag kierowanych do: firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, wymienionym Radnym lub Sołtysowi albo dostarczenie ich bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Otyniu (na piśmie lub mailowo na adres – a.lawrenc@otyn.pl) do piątku 26 lutego do godziny 12.00. W Waszym imieniu zostaną one przedstawione podczas Sesji Nadzwyczajnej przez Burmistrza Otynia.
 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Otyń rozpocznie się 10 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otyniu. Sesję będzie transmitowana na żywo przez Internet.
 
Prosimy mieszkańców o uszanowanie przyjętej formy udziału w Sesji, ponieważ – jeszcze raz podkreślmy, jest to jedyna możliwa obecnie i zgodna z prawem formuła.
 
Z poważaniem
Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją