Pozostałe aktualności

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 23-06-2021
Obrady  XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  30 czerwca  2021 roku  o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2021/2022.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zawarcia przez Gminę Otyń porozumienia z Gminą Nowa Sól – Miasto, w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo 
i części miejscowości Otyń.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
17. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
Aneta Smolicz
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją