Pozostałe aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

  • 15-09-2021
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz formularz zgłoszenia opinii znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją