Pozostałe aktualności

LI sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 21-10-2022
LI sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się 27 października  2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo i części miejscowości Otyń.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  zmian w uchwale Nr XVI.5.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Otyń.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Przyjęcie protokołu z obrad  XLIX, L  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
16. Zamknięcie LI Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją