Pozostałe aktualności

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF

  • 21-08-2023
  • Autor: admin
Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF
 
Zapraszamy do składania uwag w związku z konsultacjami społecznymi dot strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w terminie: 21 sierpnia - 11 września 2023 r.
 
Uwagi do prognozy można składać w następujących formach:
 
.                            elektronicznie za pomocą  ankiety:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof_oos
.                            za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości "uwagi do Prognozy", na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
.                             osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067  Zielona Góra;
.                            w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10,  65 - 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1, 65-067  Zielona Góra.
 
Ogłoszenie prezesa SLT
 
Prognoza OOŚ Strategia ZNOF
 
Uzgodnienie inspektor sanitarny
 
Uzgodnienie RDOŚ
 
ZNOF_strategia

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją