Kontakt

Dane teleadresowe

  • 27-09-2018
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
tel. 68 355 94 00
fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
 
Władze Gminy
 
Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 00
 
Sekretarz Gminy
Halina Malczewska
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 12
e-mail: sekretarz@otyn.pl
 
Skarbnik Gminy
Krystyna Nadolska
pokój nr 12 (I piętro)
tel. 68 355 94 10
e-mail: skarbnik@otyn.pl
 
Zastępca Skarbnika
Katarzyna Szelwicka
tel. 68 355 94 11
pokój nr 11 (I piętro)
e-mail: k.szelwicka@otyn.pl
 
 
Referat Administracyjny
 
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kadr
Kamila Staniewicz
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
tel. 68 355 94 00
e-mail: k.staniewicz@otyn.pl
 
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Agnieszka Gracz
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 07
e-mail: a.gracz@otyn.pl
 
Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
Izabela Tłuczek-Zając
pokój nr 8 (parter)
tel. 68 355 94 13
e-mail: biurorg@otyn.pl
 
Stanowisko ds. oświaty
Jarosław Bartkowski
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
e-mail: oswiata@otyn.pl
 
Stanowisko ds. oświaty
Weronika Babij
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
w.babij@otyn.pl
 
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw obywatelskich
Joanna Oparska,
pokój nr 1 (parter),
tel. 68 355 94 05,
e-mail: j.oparska@otyn.pl
 
 
Referat Finansowy
 
Stanowisko ds. wymiaru podatku
Alina Piasecka
pokój nr 13 (I piętro)
tel. 68 355 94 09
e-mail: a.piasecka@otyn.pl
 
Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat
Barbara Lorenz-Wojna
pokój nr 13A (I piętro),
tel. 68 355 94 15
e-mail: b.lorenz-wojna@otyn.pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Dorota Świat
pokój nr 13A (I piętro)
tel. 68 355 94 15
e-mail: d.swiat@otyn.pl
 
Stanowisko ds. dochodów budżetowych, windykacji i płac
Patrycja Szygenda
pokój nr 13 (I piętro)
tel. 68 355 94 09
e-mail: p.szygenda@otyn.pl
 
 
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Kierownik Referatu
Andrzej Ogrodnik
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 06
e-mail: a.ogrodnik@otyn.pl
 
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
Patrycja Sibowska
pokój nr 6 (parter)
tel. 68 355 94 04
e-mail: p.sibowska@otyn.pl
 
Stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa
Magdalena Banach
pokój nr 6 (parter)
tel. 68 355 94 04
e-mail: m.banach@otyn.pl
 
Stanowisko ds. obsługi uzdatniania wody i remontów budynków
Przemysław Panek
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 06
e-mail: p.panek@otyn.pl
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Dorota Graczyk
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 06
e-mail: d.graczyk@otyn.pl
 
 
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 
Kierownik Referatu
Tomasz Twardowski
pokój nr 7 (parter)
tel. 68 355 94 03
e-mail: t.twardowski@otyn.pl
 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Małgorzata Hyżak
pokój nr 7
tel. 68 355 94 03
e-mail: m.hyzak@otyn.pl
 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i infrastruktury
Ewelina Rózik
pokój nr 7
tel. 68 355 94 03
e-mail: e.rozik@otyn.pl
 
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Rafał Stasiński
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: r.stasinski@otyn.pl
 
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Małgorzata Naumowicz
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: m.naumowicz@otyn.pl
 
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Joanna Nebelska
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: j.nebelska@otyn.pl
 
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Greta Maciejewska
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: g.maciejewska@otyn.pl
 
Samodzielne stanowiska
 
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Sławomir Tomal
pokój nr 1 (parter)
tel. 68 355 94 05
e-mail: s.tomal@otyn.pl
 
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy
Artur Lawrenc
pokój nr 10 (I piętro)
tel. 68 355 94 16
e-mail: a.lawrenc@otyn.pl
 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jarosław Bartkowski
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją