Kontakt

Dane teleadresowe

  • 27-09-2018
Urząd Miejski w Otyniu
 
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
 
Władze Gminy
 
Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 00
e-mail: burmistrz@otyn.pl
 
Sekretarz Gminy
Halina Malczewska
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 12
e-mail: sekretarz@otyn.pl
 
Skarbnik Gminy
Krystyna Nadolska
pokój nr 12 (I piętro)
tel. 68 355 94 10
e-mail: skarbnik@otyn.pl
 
Zastępca Skarbnika
Katarzyna Szelwicka
tel. 68 355 94 11
pokój nr 11 (I piętro)
e-mail: k.szelwicka@otyn.pl
 
Referat Administracyjny
 
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kadr
Anna Grabara-Grzegórzko
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
tel. 68 355 94 00
e-mail: a.grabara-grzegorzko@otyn.pl
 
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Agnieszka Gracz
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 68 355 94 07
e-mail: a.gracz@otyn.pl
 
Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
Izabela  Tłuczek-Zając
pokój nr 8 (parter)
tel. 68 355 94 13
e-mail: biurorg@otyn.pl
 
Stanowisko ds. oświaty
Jarosław Bartkowski
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
e-mail: oswiata@otyn.pl
 
Weronika Babij
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
w.babij@otyn.pl
 
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw obywatelskich
Joanna Oparska,
pokój nr 1 (parter),
tel. 68 355 94 05,
e-mail: j.oparska@otyn.pl
 
Referat Finansowy
 
Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat
Barbara Lorenz-Wojna
pokój nr 13 (I piętro),
tel. 68 355 94 09
e-mail: b.lorenz-wojna@otyn.pl
 
Stanowisko ds. wymiaru podatku
Alina Piasecka
pokój nr 13 (I piętro)
tel. 68 355 94 09
e-mail: a.piasecka@otyn.pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Greta Dobrychłop
pokój nr 13A (I piętro)
tel. 68 355 94 15
e-mail: g.dobrychlop@otyn.pl
 
Stanowisko ds. płac i dochodów budżetowych
Patrycja Szygenda
pokój nr 13 (I piętro)
tel. 68 355 94 09,
e-mail: p.szygenda@otyn.pl
 
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Kierownik Referatu
Leszek Gramza
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 08
e-mail: l.gramza@otyn.pl
 
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
Renata Popowicz
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 04
e-mail: r.popowicz@otyn.pl
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska,
Maria Gołąb
pokój nr 5  (parter)
68 355 94 06
e-mail: m.golab@otyn.pl
 
Stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa
Bożena  Mantura-Wardęga
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 04
e-mail: b.mantura-wardega@otyn.pl
 
Stanowisko ds. elektryfikacji i remontów budynków
Dariusz Maśląg
pokój nr 5 (parter)
el. 68 355 94 06
e-mail: d.maslag@otyn.pl
 
Stanowisko ds. konserwacji sieci wodociągowej
Dariusz Stankiewicz
Krzysztof Zatorski
tel. 695 399 577
 
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 
Kierownik Referatu
Tomasz Twardowski
pokój nr 7 (parter)
tel. 68 355 94 03
e-mail: t.twardowski@otyn.pl
 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Bernardeta Górna
pokój nr 5 (parter)
tel. 68 355 94 03
e-mail: b.gorna@otyn.pl
 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i infrastruktury
Mariusz Augustyniak
pokój nr 5
tel. 68 355 94 03
e-mail: m.augustyniak@otyn.pl
 
Samodzielne stanowiska
 
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Rafał Stasiński
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: r.stasinski@otyn.pl
 
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Małgorzata Naumowicz
pokój obok Biura Obsługi Interesantów (parter)
te. 68 355 94 14
e-mail: m.naumowicz@otyn.pl
 
 
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Sławomir Tomal
pokój nr 1 (parter)
tel. 68 355 94 05
e-mail:  s.tomal@otyn.pl
 
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy
Artur Lawrenc
pokój nr 10 (I piętro)
tel. 68 355 94 16
e-mail: a.lawrenc@otyn.pl
 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jarosław Bartkowski
pokój nr 4 (parter)
tel. 68 355 94 17
 
Radca Prawny
Pokój nr 2

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją