Program rozwoju gminnej i powiAtowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Budowa dróg

  • 10-12-2018
 
2015 - Przebudowa dróg – ulicy Makowej Szkolnej i Kowalskiej w Modrzycy.
2016 - Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F – ul. Nowosolska w Modrzycy i ul. Chrobrego w Otyniu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego.
2017 - Przebudowa drogi gminnej nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia.
2018 - Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w Otyniu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego.
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 
2017 -2018 Przebudowa ulicy Kościuszki w Otyniu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją