ŻŁOBEK

Informacja dotycząca procedury przetargowej o świadczenie usług cateringowych, przygotowanie i dostawa posiłków do Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu

  • 29-06-2023
  • Autor: Iwona Stefaniak
Świadczenie usług cateringowych, przygotowanie i dostawa posiłków do Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
 
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-e335bb71-14cb-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania ŻBK.026.1.2023
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 
Dokumentacja oraz wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego dostępne są pod linkiem: 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją