Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

  • 18-12-2018

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją