Projekty

Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w budynku mieszkalno-świetlicowym w Czasławiu"

  • 11-12-2018
swietlica_czaslaw
 
Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w budynku mieszkalno-świetlicowym w Czasławiu"
 
 
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 
Wartość projektu
210 507,44 zł
 
Wartość dofinansowania
119 408,00 zł
 
Okres realizacji
2011-2012
 
Opis projektu
W wyniku przebudowy świetlicy wydzielone zostały pomieszczenia poprawiające funkcje kulturalno-społeczne świetlicy. Wykonano kanalizację sanitarną, wodociągową, zamontowano nową instalację elektryczną. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
Cele i efekty projektu
Celem operacji jest wsparcie inicjatyw wiejskich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.
 
logo_prow_klj
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją