Projekty

Projekt Poznaj swojego sąsiada – polsko-niemieckie spotkanie / Lerne deinen Nachbarn kennen – ein deutsch-polnisches Treffen

  • 11-12-2018
poznaj_sasiada_1
 
Projekt Poznaj swojego sąsiada – polsko-niemieckie spotkanie / Lerne deinen Nachbarn kennen – ein deutsch-polnisches Treffen
 
 
Cel projektu
Podniesienie jakości współpracy polsko-niemieckiej między mieszkańcami Gminy Otyń i Gminy Falkenberg poprzez wspólne spotkanie integracyjne.
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Einwohner der Gemeinde Otyn und der Gemeinde Falkenberg durch gemeinsames Integrationstreffen
 
Wartość projektu
2.818,00 euro
 
Kwota dofinansowania
2 676,30 euro.
 
Źródło finansowania
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo-Lubuskie) – Brandenburgia na lata 2007-2013
Priorytet: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Działanie: Działanie 3.2: Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe)
 
Zakres rzeczowy
Głównym działaniem w ramach projektu była organizacja spotkania przedstawicieli Miasta Falkenberg i Gminy Otyń. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:
- przedstawienie koncepcji polsko-niemieckiego projektu dot. współpracy pomiędzy strażakami z Falkenbergu i Otynia (organizacja zawodów strażackich, organizacja obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych)
- przedstawienie koncepcji polsko-niemieckiego projektu dotyczącego wydania publikacji.
Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w festiwalu promującym kulturę pogranicza lubusko-brandenburskiego, który odbędzie się w Kożuchowie. Na scenie w Kożuchowie wystąpią także dziecięcy zespół taneczny z Falkenbergu oraz dziecięcy.
W projekcie uczestniczyły 34 osoby (17 Niemców i 17 Polaków).
 
euroregion_logoytyp

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją