Projekty

Projekt: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń

  • 11-12-2018
woz_straz
Projekt: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń
 
Beneficjent
Gmina Otyń
Źródło finansowania
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Wartość projektu
712 455,00 zł
Wartość dofinansowania
605 586,75 zł
Okres realizacji
2011-2013
Opis projektu
Głównym zadaniem w ramach projektu jest dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Otyń. Nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z uwagi na swoją funkcjonalność i parametry konstrukcyjne umożliwia:
-        Szybki dojazd do miejsca zdarzenia (wykluczenie awarii i niesprawności taboru ratowniczo-gaśniczego);
-        Poruszanie się po trudno dostępnym i grząskim terenie (płonące lasy, pola, nieużytki) dzięki napędowi na 4 koła;
-        Poruszanie się po wąskich osiedlowych ulicach bez obawy o ich uszkodzenie;
-        Sprzyja wzrostowi komfortu pracy strażników ze względu na zastosowanie ergonomicznych rozwiązań zarówno w kabinie jak i poza nią, wyposażenie pojazdu w układy bezpieczeństwa biernego, klimatyzację i inne udogodnienia;
-        Szybkie gaszenie pożarów dzięki zastosowaniu nowoczesnych wysokowydajnych pomp ciśnieniowych;
-        Ograniczenie negatywnych skutków gaszenia budynków mieszkalnych (zalania kondygnacji) poprzez zastosowania zbiornika na środek pianotwórczowy;
Cele i efekty projektu
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i stopnia ochrony przed innymi zagrożeniami naturalnymi, a także antropogenicznymi w gminie Otyń i powiecie nowosolskim.
Do celów szczegółowych należą:
  1. wzrost efektywności walki z lokalnymi powodziami, podtopieniami, pożarami i innymi klęskami żywiołowymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego
  2. skrócenie czasu  reakcji na zagrożenia przeciwpożarowe, techniczne i ekologiczne
  3. dostosowanie jednostki OSP do nowych uwarunkowań związanych z postępującym rozwojem infrastruktury technicznej i przemysłowej w regionie nowosolskim oraz ze wzrostem gwałtowności zjawisk atmosferycznych
 
lrpo
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją