Projekty

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Konradowo i Zakęcie

  • 11-12-2018
kanaliz_zak_konrad
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Konradowo i Zakęcie
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 
Wartość projektu
4.336.223,22
 
Wartość dofinansowania
1.635.691.00
 
Okres realizacji
2009-2011
 
Opis projektu
Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konrardowo i Zakęcie w Gminie Otyń. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan środowiska naturalnego. Zlikwidowane zostaną istniejące zbiorniki bezodpływowe.
 
Cele i efekty projektu
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konradowo i Zakęcie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją