Projekty

Nazwa projektu: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu

  • 11-12-2018
GCK_OTYN
Nazwa projektu:  Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość projektu
402 104,98 zł
 
Wartość dofinansowania
174 418 zł
 
Okres realizacji
2014
 
Opis projektu
W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu przy ul. Chrobrego 18 (działka nr 340/1, pow. nowosolski, woj.lubuskie). Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia się następująco:
1. Termomodernizacja budynku
2. Budowa budynku gospodarczo-garażowego
3. Boks na odpadki
4. Roboty rozbiórkowe
5. Zagospodarowanie terenu
6. Dokumentacja techniczna
7. Nadzór inwestorski
Budynek zostanie ocieplony płytami styropianowymi grubości 12 cm. Łączna powierzchnia termomodernizowanej przegrody to 468,12 m kw. Dodatkowo zostaną wymienione rynny i spusty.
Oprócz tego przewiduje się rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych (w których przechowywany jest sprzęt pod działalność kulturalną) będących w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto planuje się budowę chodników oraz parkingu z 6 miejscami przez Gminnym Ośrodkiem Kultury
 
Cele i efekty projektu
Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury, poprzez termomodernizację obiektu
w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu
 
logo_prow_klj
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją