Sesje Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

  • 27-09-2018

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Otyń,
która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2018.
6. Zamknięcie LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.

 
 
Przewodnicząca Rady
 
/-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją