Projekty z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

Zakończenie projektu „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”

  • 17-04-2024
  • Autor: admin
Informuję, że zakończono projekt pt.:
 
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański,  Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”
 
W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”
Działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”
Ogółem wartość projektu: 16  564 099,30 PLN
Ogółem wydatki kwalifikowalne projektu: 15 687 473,70 PLN
Kwota dofinansowania: 13 334 352,50 PLN
Główny cel projektu to:
 
Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego
 
Cele szczegółowe:
 
- poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne),
- zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu,
- poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
 
Osiągnięto następujące wskaźniki produktu i rezultatu:
- Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) - 16
- Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania (szt.) - 1
- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) - 15
 
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (osoby ) – 114.678
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (osoby) – 114.678
 
 
W ramach realizacji projektu Gmina Otyń zakupiła ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz specjalistyczne wyposażenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją