kanaliz_zak_konrad

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Konradowo i Zakęcie

Beneficjent

Gmina Otyń


Źródło finansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


Wartość projektu

4.336.223,22


Wartość dofinansowania

1.635.691.00


Okres realizacji

2009-2011


Opis projektu

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konrardowo i Zakęcie w Gminie Otyń. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan środowiska naturalnego. Zlikwidowane zostaną istniejące zbiorniki bezodpływowe.


Cele i efekty projektu

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konradowo i Zakęcie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość