GCK_OTYN

Nazwa projektu:  Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu

Beneficjent

Gmina Otyń


Źródło finansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Wartość projektu

402 104,98 zł


Wartość dofinansowania

174 418 zł


Okres realizacji

2014


Opis projektu

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu przy ul. Chrobrego 18 (działka nr 340/1, pow. nowosolski, woj.lubuskie). Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynku

2. Budowa budynku gospodarczo-garażowego

3. Boks na odpadki

4. Roboty rozbiórkowe

5. Zagospodarowanie terenu

6. Dokumentacja techniczna

7. Nadzór inwestorski

Budynek zostanie ocieplony płytami styropianowymi grubości 12 cm. Łączna powierzchnia termomodernizowanej przegrody to 468,12 m kw. Dodatkowo zostaną wymienione rynny i spusty.

Oprócz tego przewiduje się rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych (w których przechowywany jest sprzęt pod działalność kulturalną) będących w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto planuje się budowę chodników oraz parkingu z 6 miejscami przez Gminnym Ośrodkiem Kultury


Cele i efekty projektu

Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury, poprzez termomodernizację obiektu

w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu


logo_prow_klj


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość