logo_sesja_1

W dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Otyniu,

która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu

1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Otyń.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.

6. Zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Smolicz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość