OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: konkurs ofert dotyczył zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń, w tym:

a) prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym cyklicznych organizowanych przez związki sportowe, prowadzenie drużyn młodzieżowych, trampkarzy,

b) prowadzenie uczniowskich klubów sportowych z wykorzystaniem elementów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Nazwa oferenta

Kwota dotacji

Ludowy Klub Sportowy „Hydrogaz” – „Kora” (drużyna młodzików),

ul. Sosnowa 4, 67-106 Niedoradz

3 000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus Otyń”,

ul. Żeromskiego 3, 67-106 Otyń

10 000,00

Piłkarski Klub Sportowy „Modrzew” Modrzyca,

ul. Z.Nałkowskiej 7, 67-106 Modrzyca

10 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Hydrogaz” – „Kora” (drużyna orlików),

ul. Sosnowa 4, 67-106 Niedoradz

1 500,00

Suma:

24 500,00

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość