konsultacje

O G Ł O S Z E N I E  WÓJTA GMINY OTYŃ

o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń w sprawie nadania miejscowości Otyń statusu miasta.


 

 

Głosów „ za”

Głosów „ przeciw”

Głosów „ wstrzymujących się”

Ilość osób biorących udział
w zebraniu

Otyń

111

26

3

143

Modrzyca

56

0

0

59

Konradowo

18

0

1

19

Zakęcie

24

3

4

34

Czasław

8

0

0

8

Ługi

8

3

5

18

Bobrowniki

12

1

1

20

Niedoradz

33

2

2

38

Razem

270

35

16

339

 

Spośród wszystkich mieszkańców Gminy Otyń biorących udział w konsultacjach:
- 270 mieszkańców głosowało „za” nadaniem miejscowości Otyń statusu miasta, co daje 79,7%;

- 35 mieszkańców głosowało „przeciw”, co daje 10,32%;

- 16 mieszkańców „wstrzymało się” od głosu, co daje 4,79%;

- Natomiast 5,3% mieszkańców nie brało udziału w głosowaniu.


Wójt Gminy Otyń

Barbara Wróblewska

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość