logo_sesja_1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję   XLIV Sesję Rady Gminy Otyń,która odbędzie się w dniu  26 października   2017 roku  o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie XLIV nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Otyń.

3. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Otyń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A.

4. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Otyń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A.

5. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Otyń.

6. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2017.

7. Zamknięcie XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Otyń.


 

Przewodnicząca Rady Gminy Otyń

/-/ Aneta Smolicz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość