W dniu 13 października 2017r w Niedoradzu odbyło się oficjalne otwarcie dwóch zrealizowanych przez Gminę Otyń inwestycji.

 

 

Pierwszą z nich jest „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Inwestycja realizowana byłą od kwietnia do września tego roku. Całość zadania to około 1 milion 300 tyś zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło około 1 miliona zł.


Drugą inwestycją oficjalnie otwieraną w dniu 13 października 2017 r. była Przebudowa drogi – ulicy Ogrodowej w Niedoradzu współfinansowana ze Środków Budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na rok 2017. Zadanie zrealizowano w krótkim okresie - rozpoczęło się pod koniec września a zakończyło przed paroma dniami. Wartość zadania 140 tys.zł.
W uroczystościach udział wzięli:
- Pan Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,
- Przedstawiciel Marszałek Województwa Lubuskiego - Pan Daniel Roguski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego,
- Pan Krzysztof Słapczyński Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
-Ks. Zbigniew Tartak Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Otyniu
-Pani Aneta Smolicz Przewodnicząca Rady Gminy Otyń wraz z radnymi,
-Pan Kazimierz Olszewski Sołtys wsi Niedoradz i członkowie Rady Sołeckiej,
-Dyrektorzy Szkół Pan Jarosław Suski i Pan Wiesław Szklarz,
-Pani Violetta Łuczkowiec Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,
-Przedstawiciele Rady Rodziców,
-Goście ze strony firm Wykonawczych, Projektantów,
-Pan Krzysztof Gąsior Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Otyniu,
-Pracownicy Urzędu Gminy w Otyniu.


bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość