Gmina Otyń zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń"


 

Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 18,770 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 11.603,52 zł.

Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Otyń, oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.

 

bip  
uczen_na_piatke_ 
uczen_najlepsza 
wyrownywanie_szans 

Lubuskie warte zachodu

 logo_pion
orlik2012
 
Kamerka na Rynku Otynia
 
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość