Burmistrz
Sekretarz
Referat administracyjny
- Stanowisko ds. organizacji sekretariatu i kadr oraz BHP
- Stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych
- Stanowisko ds. oświaty
- Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy
Skarbnik
Referat finansowy
- Stanowisko ds. windykacji podatkowej
- Stanowisko ds. wymiaru podatku
- Stanowisko ds. księgowości podatkowej
- Stanowisko ds. księgowości budżetowej
- Stanowisko ds. obsługi kasy i płac
Referat zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej
- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury
- Stanowisko ds. budownictwa
- Stanowisko ds. drogownictwa i elektryfikacji Gminy
- Stanowisko ds. remontów budynków (mienia komunalnego)
- Stanowisko ds. konserwacji sieci wodociągowej
- Stanowisko ds. obsługi urzędu - sprzątaczka
- Stanowisko ds. naliczania czynszów mieszkaniowych oraz opłat za wodę i ścieki
- Stanowisko ds. obsługi stacji uzdatniania wody, kierowca samochodu służbowego
- Stanowisko ds. konserwacji sieci wodociągowej
- Stanowisko ds. obsługi - sprzątaczka uliczna
Stanowisko ds. gospodarki mieniem
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Stanowisko ds. integracji europejskiej i promocji Gminy
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Stanowisko strażnika gminnego

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość