susza

Zgłaszanie szkód w związku długotrwałą suszą 2018 rok

Burmistrz Otynia informuje, że w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Otyń.

 

 

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.

Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie / Rolnictwo / Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018 roku.

Pomoc na dzień dzisiejszy udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 187) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski do Burmistrza Otynia można składać do dnia 29 czerwca 2018 roku włącznie zgodnie z drukiem wniosku o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otyniu – pokój nr 6, jak również na stronie internetowej www.otyn.pl


WNIOSEK DO POBRANIA

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość