rolnicy
 

Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2018 r.

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8    
66-400 Gorzów Wlkp.

GN-III.7160.169.2018. SGan

 

Pani/Pan
Prezydent, Burmistrz, Wójt
Miasta, Miasta i Gminy, Gminy
-w województwie-

 

Szanowni Państwo,

 

Nawiązując do informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy suszowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy lub powodzi
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałych na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą
od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Jednocześnie informuję, że na ww. stronie MRiRW  od 14.09.2018 r
do 28.09.2018 r
. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła
w 2018 roku susza lub powódź w rozumieniu ww. przepisów również mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę płatnika podatku rolnego.

W związku z powyższym proszę o przekazanie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 07.09.2018 r. protokołów
z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych wraz ze zestawieniami, a zwłaszcza tych protokołów, w których szkody spowodowane suszą powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy.

 

 

Z up. Wojewody Lubuskiego

Grzegorz Dłubek

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość