Aktualności

 

Więcej…

 

Więcej…

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §10 pkt 1 Statutu Sołectwa Zakęcie Sołtys wsi Zakęcie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców m. Zakęcie do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się

26 września 2017 roku o godz. 18ºº

(wtorek) w świetlicy wiejskiej w Zakęciu.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Zakęcie

/-/ Zygmunt Mielcarek

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §10 pkt 1 Statutu Sołectwa Bobrowniki Sołtys wsi Bobrowniki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców m. Bobrowniki do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się

25 września 2017 roku o godz. 17ºº

w świetlicy wiejskiej w Bobrownikach

(poniedziałek)

Porządek zebrania:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. ( fundusz na 2017 rok)
  4. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. ( fundusz na 2018 rok)
  6. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Bobrowniki

/-/ Andrzej Ławniczek