Aktualności

Dnia 14 października 2017 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się IX Kongres Kobiet, podczas którego jako jedna z ośmiu Lubuszanek Pani Barbara Wróblewska Wójt Gminy Otyń odebrała Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Więcej…

logo_sesja_1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję   XLIV Sesję Rady Gminy Otyń,która odbędzie się w dniu  26 października   2017 roku  o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu

Więcej…

konsultacje


Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2018.

Więcej…

 

Więcej…

 

Więcej…

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §10 pkt 1 Statutu Sołectwa Zakęcie Sołtys wsi Zakęcie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców m. Zakęcie do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się

26 września 2017 roku o godz. 18ºº

(wtorek) w świetlicy wiejskiej w Zakęciu.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Zakęcie

/-/ Zygmunt Mielcarek

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość