Aktualności

Clipboard01

Dnia 03.10.2018r. o godz.18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu (ul. Żeromskiego 3) na sali nr 2, odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Więcej…

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Więcej…

czystepowietrze

Więcej…

UWAGA ROLNICY !!!


Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków
o pomoc suszową

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy suszowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałych na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy oraz co najmniej 30 % i mniej niż 70 % danej uprawy, wydłużony zostaje termin składania wniosków do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych do dnia 31.10.2018 r.

Więcej…

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

Więcej…

NIE PAL ŚMIECI !!!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego Burmistrz Otynia informuje, iż w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Więcej…

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość