Pozostałe aktualności

NIE PAL ŚMIECI !!!

 • 27-09-2018
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego Burmistrz Otynia informuje, iż w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.
Palenie szkodzi !
Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
W trującym dymie (w wyniku spalania śmieci) do powietrza, które wdychamy, przedostają się substancje trujące dla wszystkich organizmów żywych!
Palenie śmieci w piecu, niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. 
W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. 
w postaci chorób nowotworowych.
Czego nie wolno palić?

W domowym piecach i w przydomowych ogródkach nie wolno spalać między innymi:
 
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • płyt osb,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 • papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.
 
Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach, wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!

Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania odpadów na zdrowie i środowisko korzystajmy z możliwości selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe wykorzystanie odpadów.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują 
z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją