Pozostałe aktualności

INFORMACJA O XI SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

 • 23-08-2019
 • Autor: Robert Kutryn
Informuję, że obrady  XI Sesji Rady Miejskiej Otyń
kadencji 2018-2023
odbędą się w dniu  27 sierpnia 2019 roku  o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Wręczenie pamiątkowego dyplomu Panu Ryszardowi Guz z okazji 41- lecia pełnienia funkcji sołtysa wsi Czasław.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia  Policji Komendy Wojewódzkiej  Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla  Komendy  Powiatowej Policji w Nowej Soli na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.
 9.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu  Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „ Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach  rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego.
 10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
 11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy Otyń oraz zwolnień  w tym podatku.
 12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
 13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Otyń do komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego.
 14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: powołania  zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad  X  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 17. Zamknięcie XI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją