Pozostałe aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 05-03-2021
Obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023
odbędą  się w dniu  10 marca  2021 roku  o godz. 12.00
w auli   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
ul. Żeromskiego 3,  67-106 Otyń
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.   Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.   Odpowiedzi zaproszonych Gości na pytania mieszkańców dotyczące rekultywacji składowiska
      odpadów w Bobrownikach.
 
4.   Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany przepisów.
 
5.   Zamknięcie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją